Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт

В.о. директора Олександрівського ЗЗСО І-ІІ ступенів

про підсумки діяльності закладу у 2020/2021 навчальному році

Відповідно до наказів МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» (від 28.01.2005 р. №55) та «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» (від 23.03.2005 №178), керівники закладів освіти щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, радами закладу, батьківською громадськістю про виконану роботу за навчальний рік.

Як керівник закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора закладу, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Олександрівський ЗЗСО І-ІІ ступенів підпорядковується відділу освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради, яким і здійснюється фінансування закладу.

Загальна кількість працівників закладу складає 19, з них педагогів 10, обслуговуючий персонал –9.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.


В закладі навчається по класах:


На початок навчального року:

1 клас – 5 учнів

2 клас – 7 учнів

3 клас – 0 учнів

4 клас – 10 учнів

5 клас – 0 учнів

6 клас – 6 учнів

7 клас – 3 учня

8 клас –3 учня

9 клас –1 учень

Всього – 35 учнів

Середня наповнюваність класів становила 5,1 учень

На кінець навчального року:

1 клас – 5 учнів

2 клас – 7 учнів

3 клас – 0 учнів

4 клас – 10 учнів

5 клас – 0 учнів

6 клас – 7 учнів

7 клас – 3 учня

8 клас –3 учня

9 клас –1 учень

Всього – 36 учнів


Матеріальна база закладу складається з 7 класних кімнат, з них 2 – початкових класів, 1 спортивна зала, 1 комп′ютерний клас, 1 кабінет обслуговуючої праці, 1 кабінет хімії та фізики, 1 мультимедійний клас, 1 бібліотека .

Протягом 2020/2021 навчального року педагогічний колектив працював над виконанням основних завдань, поставлених перед закладом Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», над реалізацією принципів змісту освіти в умовах введення нових Державних стандартів початкової, базової загальної середньої освіти, Концепції «Нова українська школа», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Організація роботи в закладі з охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання проводиться з метою забезпечення основних завдань законодавства України про обов’язкове здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти.

Освітній процес у закладі в 2020/2021 навчальному році був організований за змішаною системою: частина курсів варіативної складової викладалися дистанційно, здобувачі освіти навчалися за кабінетною системою, були розділені входи та виходи з закладу для окремих класів, все це було зроблено з метою запобігання скупчень у приміщенні. Під час дистанційного навчання для учнів було організоване навчання з використанням дистанційних освітніх форм (, Zoom, вайбер групи).

В 2021 році у закладі свідоцтво про базову середню освіту отримала1випускниця школи ІІ ступеню.

За підсумками навчального року в закладі навчалося 36учнів, з них в 1-4 класах – 22 учнів, в 5-9 класах – 14. За результатами навчання:1учень (2.7%) - на високому рівні, 13 учнів(36.1%) - на достатньому рівні, 10 учнів(27.7%) - на середньому рівні, 0 учнів- на початковому рівні.

Стан здоров’я: 21 учнів – 58,4% перебувають в основній групі , 11 – 30,6 % - підготовчій, 2– 5,5 % - спецгрупі , звільнених – 2 – 5,5%.

У закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної початкової, базової середньої освіти, збагачення здібностей кожного учня.

Відповідно до чинного законодавства, наказу Міністерства освіти та науки України від 03.03.2021 № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» учні 4-х та 9 класів були звільнені від державної підсумкової атестації.

Викладання навчальних предметів здійснювалося відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України, згідно з навчальним планом закладу. На кінець навчального року програми з усіх предметів навчального плану виконані.

Слід зазначити, що у закладі були створені необхідні умови для розвитку й підтримки творчих здібностей учнів, формування в них навичок самостійного пошукового дослідження. Класні керівники та вчителі– предметники гуманітарних, математичних та природничих дисциплін виступають у ролі координаторів та наставників щодо підготовки дітей до участі в різних конкурсах.

У 2020/2021 н.р. у Всеукраїнських предметних олімпіадах І етапу брали участь 36 учнів.

Рівень навчальних досягнень – результат наполегливої праці педагогів, серед яких 2 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 – першу, 1 – спеціаліст

У 2020/2021 н.р. атестувався 1 учитель.

Протягом року колектив працював над методичною темою «Удоскналення сучасного уроку в сільській малокомплектній школі шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес»

Проводилися педагогічні ради, на яких були розглянуті важливі питання для реалізації навчально-виховних питань закладу.

Питання наступності в навчанні та шляхи покращення процесів адаптації учнів у школі кожного наступного ступеня розглядалися на педагогічних консиліумах. У 2021/2022 н.р. максимум уваги будемо приділяти учням перших, других, третіх класів та четвертих класів, які навчаються за новим Державним стандартом початкової освіти; учнів п’ятих та дев′ятих класів, створюючи необхідні умови для швидкої адаптації до навчання.

Учителі – предметники приділяють особливу увагу формуванню та розвитку розумових здібностей учнів як на уроках, так і в позаурочний час.

У рамках методичних декад проведені уроки обміну досвідом, майстер-класи, педагогічні майстерні, які засвідчили високу педагогічну майстерність, науково – методичну підготовку вчителів, володіння сучасними формами і методами проведення уроку.

Консультації, взаємовідвідування уроків, обговорення новинок науково – методичної літератури, підготовка до конкурсів, турнірів – це все у завданнях творчих груп, які є динамічними.

Самоосвіта – одна з форм науково – методичної роботи вчителів. Наслідком самоосвіти педагогів є їхнє професійне самовдосконалення. Суть самоосвіти полягає не стільки в підготовці до кожного конкретного уроку, скільки в тому, що самоосвіта – це чинник професійно – педагогічної культури вчителя, бо спрямована на поглиблення знань з основ фізіології, психології, педагогіки, методики і спеціальних знань з предмета. Адміністрація створює всі можливі умови для самоосвіти вчителів.

Усі вчителі проходять курси підвищення кваліфікації при Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського Питання щодо організації підвищення кваліфікації розглядаються на засіданнях методичної ради, а також на педагогічній раді заслуховуємо питання про визнання результатів підвищення кваліфікації вчителів У 2020/2021 навчальному році 9 учителів підвищили свою кваліфікацію, пройшовши короткотривалі курси та тематичні спецкурси, вебінари, конференції.

Вчител всебічно сприяли створенню у навчальному закладі сприятливого освітнього середовища, що має забезпечити оптимальний розвиток, розкриття творчого потенціалу педагога й учня на засадах партнерства.

Організація виховної роботи у 2020/2021 навчальному році здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України та методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

З метою формування почуттів любові до України, поваги до народних традицій були проведені години спілкування «Герої не вмирають», «У моїй родині був солдат». Було проведено лінійку «Війна і пам’ять поколінь».

Прикладоммужності та відданості своїй державі є подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. До Дня вшанування учасників ліквідації аварії в закладі пройшли години спілкування: «Чорнобиль не має минулого часу», «Радіоактивний квітень», проведено виставку дитячих малюнків «На Чорнобиль журавлі летіли».

Здобувачі освіти постійно приймають участь у Всеукраїнських, міжнародних, обласних конкурсах.

В конкурсі «Дзвони Чорнобиля» учениця 4 класу Кулик Єлизавета зайняла ІІІ місце (молодша вікова група).

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - 4 учні мають сертифікати.

Всеукраїнський конкурс (міський етап) «За нашу свободу», номінація «Власна поезія» - ІІ місце Купрейченко Т. (2 клас).

Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус», Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник».

Диплом УОНЧОДА переможців обласного конкурсу-огляду внутрішнього озеленення закладів «Галерея кімнатних рослин» - здобувачі освіти Олександрівського ЗСО І-ІІ ст..

Всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка-конкурс «Український сувенір» ( Гавриленко В. – І м., Гавриленко Ю. – І м), відкрита міська виставка-конкурс «Знай і люби свій край» (бісероплетіння – Кожух А. - ІІ, вироби з дерева – Вейкша А. – ІІІ м., паперопластика та оригамі - Лобок С. – ІІІ м., народна лялька - Хрущук Т. – ІІ м., у

Постійно в центрі уваги педагогічного колективу правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків.

Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво роботою класних керівників, учнівського самоврядування є адміністрація закладу, яка контролює результати роботи класних керівників, органів учнівського самоврядування, батьківського комітету, шкільної бібліотеки.

З цією метою видано накази: «Про роботу Ради з профілактики правопорушень серед учнів»; «Про протидію булінгу»;«Про покладання обов’язків громадського інспектора з охорони дитинства»;

Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

Важливою складовою правового виховання у закладі є Декада правової оствіти, яка традиційно проходить на початку грудня.

З метою запобігання проявам насильства в сім’ї, знання гендерних аспектів українського і міжнародного права, формування правосвідомості та виховання толерантності були проведені години спілкування: «Стоп агресії. Ми проти булінгу», «Усі ми різні, але всі ми одинакові», «Жінка та чоловік – дві половинки людства», «Ні! Насильству в сім’ї» тощо.

Метод об’єднання класних керівників працює над проблемою «Особистістно – орієнтований підхід у системі виховної роботи», де також обговорюються завдання, підходи, форми і методи діяльності класного керівника в організації правового виховання учнів. Форми і методи просвітницької й профілактичної роботи починаються з найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей учнів.Педагогічний колектив намагається виховати в учнів знання певних законів, норм поведінки, своїх обов'язків, усвідомлення школярами понять відповідальності і покарання за порушення закону.

Здійснюється контроль за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу, наказів МОН «Про заборону тютюнопаління», «Про використання мобільних телефонів під час освітнього процесу».

Проводилася робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова робота. Проведено ряд тижнів: «Увага! Діти на дорозі»; місячник протипожежної безпеки, правового виховання, «За здоровий спосіб життя», профілактики різних захворювань.

Харчування учнів проводилось за рахунок спонсорської допомоги батьків, безкоштовно харчувались учні з малозабезпечених сімей. Усі учні охоплені гарячим харчуванням.

З 01.01.2021 набрав чинності Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом МОЗ України № 2205 від 25.09.2020. У Санітарному регламенті враховано інтереси дітей з особливими освітніми потребами, враховано розвиток технічних засобів навчання і правила їх використання під час освітнього процесу, встановлені вимоги до кабінетів інформатики, приміщень допоміжного та підсобного призначення, передбачено обов’язок засновників закладів освіти забезпечити проведення лабораторних досліджень факторів середовища (питної води, мікроклімату, повітря, інших), розширені вимоги до організації шкільного харчування

Працівники закладу, у т.ч. їдальні (харчоблоку) своєчасно проходять обов’язковий медичний огляд, мають відповідні медичні довідки-дозволи, які зберігаються у медичного працівника. В закладі обладнаний медичний кабінет. Медичний працівник є кваліфікованим, досвідченим фахівцем. У будь-який час готова надати першу медичну допомогу учням у разі такої потреби.

Санітарним регламентом також встановлено загальні вимоги до організації харчування дітей в закладах освіти та доповнено перелік продуктів, які забороняється реалізовувати у закладах освіти. Передбачено організацію харчування дітей з особливими дієтичними потребами, включаючи харчову алергію та непереносимість окремих харчових продуктів або речовин (згідно з медичною довідкою). Щоденний контроль за станом харчування здійснюють керівник закладу освіти та медичний працівник. Перелік заборонених продуктів досить значний, ви можете ознайомитися з ним у документі. Та з-поміж іншого – це кондитерські вироби, солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати, консерви м’ясні, рибні, плодоовочеві, снеки, підсолоджувачі, підсилювачі смаку та аромату, непастеризоване молоко, непастеризовані соки; газовані напої, кава та кавові напої; гриби; продукція

домашнього виробництва.

Фінансове забезпечення закладу:

За вересень-червень за рахунок бюджетних коштів в заклад передано від головного розпорядника коштів – відділу освіти, молоді та спорту основних засобів та матеріалів, а саме:

- Термометр – 1 шт., антисептик – 15 літрів, мило – 6 л., дезинфікуючий засіб для підлоги.

- Відділом освіти, молоді та спорту придбано обладнання для першого класу: парти – 5 шт., ноутбук – 1принтер, телевізор та інше.

- Комплект Лего – 1 шт., класні журнали – 7 шт., папір ксероксний -9 шт.,

- Забезпечено підручниками по системі НУШ.

За безпосередньо благодійні батьківські кошти протягом року було здійснено наступні роботи: було закуплено 26 банок лака, 9 банок фарби та силами технічного персоналу пофарбовано підлогу. Працівниками фізкультури та техпрацівниками здійснено косметичний ремонт спортивної зали: миття вікон, приведено в належний стан волейбольні стійки, баскетбольні щити тощо.

Уся детальна інформація щодо кількості і суми витрачених коштів тощо є офіційно оприлюдненою інформацією у розділі «Благодійні внески», щомісяця оновлюється і зберігається на сайті закладу.

Основними напрямками роботи на 2021-2022 навчальний рік є:

- реалізація концепції «Нова українська школа»; створення умов для індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів освіти згідно з його індивідуальними задатками, здібностями,потребами; робота над науково-методичною темою

- створення умов для розвитку творчої особистості на основі концепції ефективного функціонування загальноосвітньої та профільноорієнтованої школи шляхом активної реалізації новітніх форм організації освітнього процесу, посилення практичної спрямованості навчання: реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільною підготовкою здобувачів освіти у старшій школі, розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».

- забезпечення якісного науково-методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти ліцеї;

- забезпечення формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, подальший розвиток фізичної культури і спорту;

- застосовувати ефективні технології, спрямовані на співпрацю учасників освітнього процесу;

- розвивати матеріально– технічну базу;

- у виховній діяльності роботу спрямувати на: розвиток вільної особистості. Виховання у дітей самоповаги та впевненості у собі, чесності відваги, наполегливості, доброти та справедливості. Формування морально-етичних цінностей, активної громадської позиції та шанобливого ставлення до Української держави, формування здорового способу життя, правової культури та свідомості в учнів.

В.о. директора Олександрівського ЗЗСО І-ІІ ступенів М.А.Сичова

Кiлькiсть переглядiв: 834

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.