Схвалено: Затверджую:

засідання педагогічної ради Директор ЗСО

протокол №_____«____» серпня 2019 _____________ К.В.Вейкша

Освітня програма

Олександрівського ЗСО І-ІІ ступенів

на 2019- 2020 навчальний рік

І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Робочі навчальні плани розроблені :

ІІ. Пояснювальна записка

Загальні засади.

I. Форма власності: комунальна

II. Підпорядкування:Семенівська міська рада, Чернігівської області

III. Режим роботи навчального закладу п'ятиденний.

Мова навчання: українська.

У 2019-2020 навчальному році у закладі сформовано:


Кількість класів : І ступінь – 2 класи : 1 клас – 7 учнів

3 клас - 9 учнів

всього учнів : 16.

ІІ ступінь – 4 класи :

5 клас - 6 учнів

6 клас – 3 учні

7 клас – 4 учні

8 клас – 1 учнів

всього учнів : 14.

Всього: класів – 6 (3 - індивідуально), учнів – 30.

Початок занять – о 9.00 год.;

Тривалість уроків у початковій та основній школах відповідно до статті 16 закону України «Про загальну середню освіту»;

Тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778).

Гранична наповнюваність класіввстановлюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”.

Середня наповнюваність 1 – 4 класів – 8 учнів.

Середня наповнюваність 5 – 9 класів – 3,5 учня

Мережа класів та учнів

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 По школі
Хлопчиків 3 - 4 - 2 3 4 - 16
Дівчаток 4 - 5 - 4 - - 1 14
Кількість учнів 7 - 9 - 6 3 4 1 30

Початкова школа

Навчальні плани школи І ступеня складені на основі:

- 1 клас – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас),розробленою під керівництвом О.Я.Савченко, затвердженою наказом МОНУ від 21.03.2018 №268

- 3 клас - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеню затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407/ таблиця 1 /

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено додаткові години на вивчення української мови – 1 клас - 1 год, українська мова та література по 0,5 год.

Основна школа

Навчальні плани школи ІІ ступеня складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня:

- 5 клас - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 /таблиця 1/.

- 6-8 клас за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 /таблиця 12/.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у основній школі введено додаткові години на вивчення української мови –5клас – 0,5 год, математика – 0,5 год, історія – 0,5 год.

ІІІ. Навчальний план

Навчальний планОлександрівського ЗСО І-ІІ ст.

на 2019 – 2020 навчальний рік 1 клас .

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
1 Мовнолітературна Українська мова 7+1
Іноземна мова 2
2 Математична Математика 4
3 Природнича, громадянська, історична, cоціальна, здоров’язбережувальн Я досліджую світ 3
5 Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
6 Технологічна Дизайн і технології 1
Інформаційна Інформатика -
7 Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 22
9 Додатковий час на вивчення предмета Українська мова 1
10
Усього 23
Кількість учнів 7

Навчальний план Олександрівського ЗСО І-ІІ ст.

на 2019 – 2020 навчальний рік 3 клас .

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
1 Мови і літератури Українська мова 7+1
Іноземна мова 2
2 Математика Математика 4+1
3 Природознавство Природознавство 2
4 Суспільствознавство Я у світі 1
5 Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
6 Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
7 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
8 Основи здоров’я 1
Усього 21+3
9 Додатковий час на вивчення предмета Українська мова 0,5
10 Українська література 0,5
Математика 1
Усього 26
Кількість учнів 9

Навчальний план Олександрівського ЗСО І-ІІ ст.

на 2019-2020 навчальний рік .

(ІІ ступінь)

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
5 клас
1 Мови і літератури Українська мова 3,5
2 Українська література 2
3 Іноземна мова 3
4 Зарубіжна література 2
5 Математика Математика 4
6 Алгебра -
7 Геометрія -
8 Мистецтво Музичне мистецтво 1
9 Образотворче мистецтво 1
10 Мистецтво -
11 Технології Трудове навчання 2
12 Інформатика Інформатика 1
13 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
14 Основи здоров’я 1
15 Суспільствознавство Історія України 1
16 Всесвітня історія -
17 Основи правознавства -
18 Природознавство Біологія -
19 Географія -
20 Фізика -
21 Хімія -
22 Природа 2
Всього 26,5
Додатковий час на вивчення предмета Українська мова 0,5
Математика 1
Історія 0,5
Усього
Всього 28,5

Навчальний план Олександрівського ЗСО І-ІІ ст.

на 2019-2020 навчальний рік .

(середня ланка)

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
Розподіл годин для Кожух Є. Розподіл годин для Лобок Б. Розподіл годин для Сичов Р.
6 клас 6 клас 6 клас
1 Мови і літератури Українська мова 1 1 1
2 Українська література 0,5 0,5 0,5
3 Іноземна мова 0,5 0,5 0,5
4 Зарубіжна література 0,5 0,5 0,5
5 Російська мова 0,5 0,5 0,5
6 Математика Математика 1,25 1,25 1,25
7
8 Мистецтво Музичне мистецтво 0,25 0,25 0,25
9 Образотворче мистецтво 0,25 0,25 0,25
10 Мистецтво
11 Технології Трудове навчання 0,5 0,5 0,5
12 Інформатика Інформатика 0,25 0,25 0,25
13 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 0,75 0,75 0,75
14 Основи здоров’я 0,25 0,25 0,25
15 Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 0,25
16 Всесвітня історія 0,25 0,25 0,25
17 Основи правознавства
18 Природознавство Біологія 0,5 0,5 0,5
19 Географія 0,5 0,5 0,5
20 Фізика
21 Природознавство
Всього 8 8 8

Навчальний план Олександрівського ЗСО І-ІІ ст.

на 2019-2020 навчальний рік .

(ІІ ступінь)

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
Розподіл годин для Артеменко Д. Розподіл годин для БУБЛІК с. Розподіл годин для Полюшко Д. Розподіл годин для Ребенок Д.
7 клас 7 клас 7 клас 7 клас
1 Мови і літератури Українська мова 0,75 0,75 0,75 0,75
2 Українська література 0,5 0,5 0,5 0,5
3 Іноземна мова 0,5 0,5 0,5 0,5
4 Зарубіжна література 0,5 0,5 0,5 0,5
5 Російська мова 0,5 0,5 0,5 0,5
6 Математика Алгебра 0,5 0,5 0,5 0,5
7 Геометрія 0,5 0,5 0,5 0,5
8 Мистецтво Музичне мистецтво 0,25 0,25 0,25 0,25
9 Образотворче мистецтво 0,25 0,25 0,25 0,25
10 Мистецтво
11 Технології Трудове навчання 0,25 0,25 0,25 0,25
12 Інформатика Інформатика 0,25 0,25 0,25 0,25
13 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 0,5 0,5 0,5 0,5
14 Основи здоров’я 0,25 0,25 0,25 0,25
15 Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 0,25 0,25
16 Всесвітня історія 0,25 0,25 0,25 0,25
17 Основи правознавства
18 Природознавство Біологія 0,5 0,5 0,5 0,5
19 Географія 0,5 0,5 0,5 0,5
20 Фізика 0,5 0,5 0,5 0,5
21 Хімія 0,5 0,5 0,5 0,5
Всього 8 8 8 8

Навчальний план Олександрівського ЗСО І-ІІ ст.

на 2019-2020 навчальний рік .

(ІІ ступінь)

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
Розподіл годин для Голубова К.
8 клас
1 Мови і літератури Українська мова 0,75
2 Українська література 0,5
3 Іноземна мова 0,5
4 Зарубіжна література 0,5
5 Російська мова 0,5
6 Математика Алгебра 0,5
7 Геометрія 0,5
8 Мистецтво Музичне мистецтво
9 Образотворче мистецтво
10 Мистецтво 0,25
11 Технології Трудове навчання 0,25
12 Інформатика Інформатика 0,5
13 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 0,5
14 Основи здоров’я 0,25
15 Суспільствознавство Історія України 0,25
16 Всесвітня історія 0,25
17 Основи правознавства
18 Природознавство Біологія 0,5
19 Географія 0,5
20 Фізика 0,5
21 Хімія 0,5
Всього 8
Кiлькiсть переглядiв: 308

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.